Re Pillow Co. 本身有中文名)可能有啲留意左比較耐嘅朋友知道,初代 Re Pillow 本來係我整俾自己用嘅枕頭,喺 202010月因為朋友鼓勵之下推出市面。

今日心血來潮,趁臨近兩周年,搵返啲舊嘅相嚟睇吓,先醒起當年曾經自己諗住為 Re Pillow Co. 改個中文名,叫做「創床廠」

係,我都知個名懶係食字,好低B

不過當時諗每個字都有意思:「創」代表創新,「床」代表我哋做床上用品,「廠」代表我哋係一間工廠。

幫手笑下啦當時諗咗好耐嫁。

最近工作實在好忙碌(仲有部份訂單未出,門市仍斷貨),好似好耐冇同大家分享事情,所以想趁兩週年同大家分享吓一啲 Re Pillow Co. 開始嘅小趣事。

如果幸運嘅話,你會喺網站頂頭見到呢個「創床廠」logo!期間限定嫁咋!