Re Pillow 2 進駐沙田一田百貨

枕頭香港-Re Pillow-枕頭推薦

現在,除了可於 repillow.co 網上購買外,Re Pillow 2 於沙田一田百貨2樓寢室用品區亦設有 Sample 及現貨供應。

枕頭香港-Re Pillow-枕頭推薦

💁🏻‍♂️ 沙田?太遠,不了! 👉🏻為咗令你可以好好善用到訪沙田的機會,我哋已為你準備好簡單地圖(見下圖)同編好一日嘅行程指南。

沙田一日行程指南👦🏻👧🏻(圖二紅圈數字示到訪次序)

沙田一日遊-Re Pillow

1️⃣:從沙田港鐵站步行5分鐘,抵達沙田公園。一路走向河邊,就會睇到單車徑同租借單車嘅店舖。我哋建議可以租2個鐘,足夠時間來回沙田及馬鞍山連埋中途休息同一齊影相📸️ 。

2️⃣:踩完單車,可以返返沙田港鐵站附近市中心搵餐廳食午飯。市中心食肆林立,好多選擇,中西日韓鐵板燒打邊爐咩都有。而且豐儉由人,一定會搵到啱心水嘅餐廳🍴。

3️⃣:午飯後,我哋建議可以從市中心步行大約10分鐘,參觀文化博物館。晚上,可到沙田文化博物館內嘅文青Cafe晚飯,又或者回到市中心晚飯。

4️⃣:食完飯,就可以返去市中心一田百貨睇睇 Re Pillow 2,亦可喺市中心各大商場行吓購物先再返屋企。

*以上行程係由一位自細喺沙田長大嘅人用心諗出嚟嘅,希望為大家周末提供到啲行程參考*

———

📍沙田一田百貨地址:沙田新城市廣場3期2樓一田百貨寢室用品區 (由沙田港鐵站經商場步行約5分鐘即達)

🕘 *12月更新:沙田一田百貨營業時間:星期一至日10:00am – 10:00pm

———

感謝你哋每一位嘅支持,冇你,我哋唔會行到咁遠。

嚟緊我哋會繼續有新計劃,唔會停落嚟,多謝大家。

致電沙田一田百貨查詢即日供應情況:26941111